Käyttöehdot eli säännöt

Yleisesti

Käyttämällä Quut.ion tarjoamia palveluita, hyväksyt nämä käyttöehdot.

Toisen pelaajan diskriminaatio

Toisen henkilön tai henkilöryhmän tahallinen syrjintä tai kiusaaminen palvelimella on rangaistavaa. Tällaisesta toiminnasta voi seurata chat -oikeuksien väliaikainen rajoittaminen tai pahimmassa tapauksessa väliaikainen porttikielto.

Epäasiallinen käyttäytyminen

Muita henkilöitä häiritsevä tai muuten vain äärimmäisen uhkaava käyttäytyminen on rangaistavaa. Epäasiallisesta käyttäytymisestä voi seurata chat -oikeuksien väliaikainen rajoittaminen tai pahimmassa tapauksessa väliaikainen porttikielto.

Mahdollisten vikojen hyväksikäyttö

Mahdollisten vikojen hyväksikäyttö ja niistä vaikeneminen on rangaistavaa. Käyttäjän tulee ilmoittaa bugeista hallinnolle mahdollisimman nopeasti. Vikojen hyväksikäytöstä ja niistä vaiti jäämisestä voi seurata väliaikainen porttikielto.

Yhteisön toiminnan häirintä

Palvelimen mahdollisten haavoittuvuuksien tahallinen hyväksikäyttö lagin/viiveen aiheuttamiseksi on rangaistavaa. Pelin sisäiset rakennukset ja laitteet, jotka rasittavat palvelinta, ovat kiellettyjä. Yhteisön toiminnan häiritseminen pelin sisäisesti tai ulkoisesti voi johtaa väliaikaiseen tai jopa pysyvään porttikieltoon.

Yhteisön luvaton käyttö mainosalustana

Luvaton mainonta on rangaistavaa. Mainonnasta voi seurata chat -oikeuksien väliaikainen rajoitus.

Luvattomat modit / "hacked clientit"

Edun mahdollistavien modien tai muiden ohjelmistojen käyttäminen on rangaistavaa. Tästä seuraa aina väliaikainen porttikielto.

Tälläisen modin tai ohjelmiston tunnistamisen vastuu on käyttäjällä, joten tietämättömyyteen ei voida viitata syynä rangaistuksen kumoamiseen.

ALT-käyttäjien hyväksikäyttö

Useamman Minecraft -käyttäjän käyttäminen erilaisten etujen saamiseen on rangaistavaa. Myös rangaistuksien kiertäminen alt -käyttäjillä on rangaistavaa. Useampien käyttäjien käytöstä voi seurata väliaikainen porttikielto.